Bài toán liên quan đến điểm biểu diễn số phức

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài toán liên quan đến điểm biểu diễn số phức, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Bài toán liên quan đến điểm biểu diễn số phức:
Bài toán liên quan đến điểm biểu diễn số phức. Bài tập 1: Cho A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức có điểm biểu diễn D sao cho ABCD là hình bình hành là. Ta có: A là điểm biểu diễn của số phức A1. B là điểm biểu diễn của số phức B1. C là điểm biểu diễn của số phức C1. Điều kiện để ABCD là hình bình hành là.
Bài tập 2: Cho tam giác ABC có ba đỉnh A, B, C lần lượt là điểm biểu diễn hình học của các số phức. Số phức z có điểm biểu diễn hình học là trọng tâm của tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây đúng? Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Bài tập 3: Cho các số phức thoả mãn lần lượt là các điểm biểu diễn số phức, trên mặt phẳng toạ độ. Diện tích S của OAB (với O là gốc toạ độ).