Ứng dụng của ứng động

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Ứng dụng của ứng động, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Ứng dụng của ứng động:
Cây nhập nội cần đảm bảo nhiệt độ và ánh sáng cho quá trình ra hoa (hoa cúc, hoa hồng). Có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm chồi ngủ thêm hay thức sớm theo nhu cầu của con người dùng điều kiện môi trường thích hợp, chất kích thích hay kìm hãm).