Ảnh hưởng của cường độ, thành phần quang phổ ánh sáng đến quang hợp

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Ảnh hưởng của cường độ, thành phần quang phổ ánh sáng đến quang hợp, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Ảnh hưởng của cường độ, thành phần quang phổ ánh sáng đến quang hợp:
Trong các nhân tố môi trường liên quan đến quang hợp thì ánh sáng là nhân tố cơ bản để tiến hành quang hợp. Cường độ, thành phần quang phổ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp (hình 9.2). Cường độ quang hợp Cường độ ánh sáng (lux) Hình 9.2. Đồ thị mối quan hệ giữa quang hợp với cường độ ánh sáng I0 : Điểm bù ánh sáng ; Im : Điểm bão hoà ánh sáng. Điểm bù ánh sáng : Cường độ ánh sáng để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.
Điểm bão hoà ánh sáng :Cường độ ánh sáng để cường độ quang hợp đạt cực đại. Nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa cường độ quang hợp và thành phần quang phổ ánh sáng đã cho thấy : Nếu cùng một cường độ chiếu sáng thì ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp lớn hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím. Người ta đã dựa vào đặc điểm quang hợp của cây ưa sáng, cây ưa bóng để trồng các nơi thích hợp nhằm nâng cao năng suất cây trồng.