Vai trò của ứng động

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Vai trò của ứng động, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Vai trò của ứng động:
Ứng động sinh trưởng và không sinh trưởng giúp cây thích nghi đa dạng với biến đổi môi trường như ánh sáng, nhiệt độ, đảm bảo cho cây tồn tại và phát triển với tốc độ nhanh hay theo nhịp điệu sinh học.