Khái niệm hướng động

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Khái niệm hướng động, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Khái niệm hướng động:
Thực vật sống cố định trên mặt đất, tìm nguồn dinh dưỡng cần cho sự sinh trưởng bằng sự vận động hướng động. Hướng động là hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước một tác nhân kích thích theo một hướng xác định. Khi vận động về phía tác nhân kích thích gọi là hướng đông dương, khi vận động tránh xa tác nhân kích thích gọi là hướng động âm. Vận động này diễn ra tương đối chậm và được điều tiết nhờ hoạt động của hoocmôn thực vật.