Vai trò hướng động trong đời sống thực vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Vai trò hướng động trong đời sống thực vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Vai trò hướng động trong đời sống thực vật:
Các kiểu hướng động giúp cây thích ứng với sự biến động của điều kiện môi trường. Trong trồng trọt, việc tưới nước, bón phân tạo điều kiện cho hệ rễ phát triển theo mong muốn.