Khái niệm ứng động

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Khái niệm ứng động, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Khái niệm ứng động:
Ứng động (vận động cảm ứng) là hình thức phản ứng của cây trước một tác nhân kích thích không định hướng. Cơ chế chung của các hình thức vận động cảm ứng là do sự thay đổi trương nước, co rút chất nguyên sinh, biến đổi quá trình sinh lí, sinh hoá theo nhịp điệu đồng hồ sinh học (nhịp điệu thời gian).