Mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp trong cây

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp trong cây, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp trong cây:
Quang hợp ở lục lạp СО2 Н2О Chất hữu cơ O2 Hô hấp ở ti thể GUA Hình 11.3. Mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp trong cây.