Cơ quan và bào quan hô hấp ở thực vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Cơ quan và bào quan hô hấp ở thực vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Cơ quan và bào quan hô hấp ở thực vật:
1. Cơ quan hô hấp Thực vật không có cơ quan chuyên trách về hô hấp như ở động vật. Hô hấp xảy ra ở tất cả các cơ quan của cơ thể, đặc biệt xảy ra mạnh ở các cơ quan đang sinh trưởng, đang sinh sản và ở rễ. 2. Bào quan hô hấp Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là ti thể (xem lại SGK Sinh học 10).