Hô hấp sáng ở thực vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Hô hấp sáng ở thực vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Hô hấp sáng ở thực vật:
Ánh sáng APG CO2 1 (C3) RiDP (C5) Axit Glixin Sêrin Glicôlic (C2) Axit Glicôlic Axit Gliôxilic Lục lạp Perôxixôm Ti thể Hình 11.2. Sơ đồ hô hấp sáng ở thực vật C3 Hô hấp sáng là quá trình hô hấp xảy ra ngoài ánh sáng khi RiDP bị ôxi hoá thành APG và axit glicolic. Hô hấp sáng không tạo ra năng lượng ATP nhưng lại tiêu tốn 30 – 50% sản phẩm quang hợp.