Cơ sở khoa học của việc tưới nước hợp lí cho cây trồng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Cơ sở khoa học của việc tưới nước hợp lí cho cây trồng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Cơ sở khoa học của việc tưới nước hợp lí cho cây trồng:
1. Cân bằng nước của cây trồng Cân bằng nước được hiểu như sự tương quan giữa quá trình hấp thụ nước và quá trình thoát hơi nước. Khi lượng nước lấy vào ít hơn lượng nước mất đi thì cây ở trạng thái thiếu nước. Ở trạng thái này, cây bị hạn và cần phải tưới nước cho cây trồng. 2. Tưới nước hợp lí cho cây trồng Để có một chế độ nước thích hợp, tạo điều kiện tốt cho cây sinh trưởng và phát triển nhằm đạt năng suất cao trong sản xuất, cần phải thực hiện việc tưới nước một cách hợp lí cho cây. Vậy thế nào là tưới nước hợp lí ? Đó là việc thực hiện cùng một lúc ba vấn đề sau: – Khi nào cần tưới nước ?
Căn cứ vào các chỉ tiêu sinh lí về chế độ nước của cây trồng như : sức hút nước của lá, nồng độ hay áp suất thẩm thấu của dịch tế bào, trạng thái của khí khổng, cường độ hô hấp của lá… để xác định thời điểm cần tưới nước. Lượng nước cần tưới là bao nhiêu ? Lượng nước tưới phải căn cứ vào nhu cầu nước của từng loài cây, tính chất vật lí, hoá học của từng loại đất và các điều kiện môi trường cụ thể. Cách tưới như thế nào ? Cách tưới nước phụ thuộc vào các nhóm cây trồng khác nhau. Ví dụ : Cây lúa nước có thể tưới ngập nước, đối với các cây trồng cạn thì cần tưới đạt 80% độ bão hoà nước của đất. Cách tưới nước còn phụ thuộc vào các loại đất. Ví dụ : Đối với đất cát phải tưới nhiều lần, đối với đất mặn phải tưới nhiều nước hơn nhu cầu nước của cây.