Khai triển nhị thức Niu-tơn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Khai triển nhị thức Niu-tơn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Khai triển nhị thức Niu-tơn:
Dạng toán 1. KHAI TRIỂN NHỊ THỨC. Phương pháp giải Sử dụng trực tiếp công thức: n n a b C a C a b C Ví dụ 01. Khai triển nhị thức: 5 x y 4 1 x. Lời giải Áp dụng khai triển nhị thức Newton, ta có: 4 4 1 x C x C x (điều kiện x 0). Ví dụ 02. Khai triển nhị thức. Lời giải Áp dụng khai triển nhị thức Newton, ta có: Viết đầy đủ dạng khai triển của các nhị thức sau? Ví dụ 03. Thu gọn biểu thức sau: Lời giải Áp dụng khai triển nhị thức Newton, ta có: n n S C 5 3 8.