Ứng dụng phát triển ở thực vật có hoa

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Ứng dụng phát triển ở thực vật có hoa, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Ứng dụng phát triển ở thực vật có hoa:
Trong thực tế nông nghiệp, để thúc đẩy sự ra hoa của các loại cây, nhất là cây nhập nội cần chú ý tới yêu cầu ánh sáng và các điều kiện liên quan: Dùng giberelin tạo điều kiện cho sự ra hoa. Dinh dưỡng hợp lí (tỉ lệ C/N) cây ra hoa dễ dàng.
Dùng tia laze helium-neon có độ dài bước sóng 632 nm chỉ sau vài giây sẽ chuyển hoá P660 thành Ph30 cho cây sử dụng. Đây là ứng dụng và hướng đi của “sinh học ánh sáng” thực hiện quang hợp trong điều kiện nhân tạo vào việc trồng cây và trồng hoa theo ý muốn (nền nông nghiệp laze).