Một số hình thức học tập ở động vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Một số hình thức học tập ở động vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Một số hình thức học tập ở động vật:
Nhờ học tập, rút kinh nghiệm trong quá trình sống mà có thể làm thay đổi một Số tập tính ở động vật. Dưới đây là một số hình thức học tập chủ yếu ở động vật. 1. Quen nhờn. Đây là hình thức học tập đơn giản nhất. Nếu những kích thích lặp đi lặp lại nhiều lần mà không gây nguy hiểm gì, động vật sẽ không có phản ứng trả lời, kích thích sẽ trở thành quen nhờn đối với chúng. 2. In vết. Ví dụ đã nêu ở mục I.1c (hình 30.3) là một ví dụ về in vết. 3. Điều kiện hoá (hay thành lập phản xạ có điều kiện).
Có hai loại : Điều kiện hoá đáp ứng điều kiện hoá kiểu Paplốp) do sự liên kết hai kích thích tác động gần như đồng thời. Bật đèn rồi cho chó ăn chó sẽ tiết nước bọt. Lặp lại một số lần, sau chỉ bật đèn chó đã tiết nước bọt. Điều kiện hoá thao tác, hành động (điều kiện hoá kiểu Skinng) là hình thức liên kết “thủ – sai”. Thí nghiệm của Skinnơ:Trong một chuồng nuôi có thiết kế cần đạp gắn với một hộp đựng thức ăn. Thả chuột đói vào chuồng, chuột chạy trong chuồng ngẫu nhiên đạp phải cần làm mở hộp và thức ăn rơi ra. Sau một số lân cứ mỗi khi đạp phải cần lại được thức ăn nên khi đói, chuột chủ động chạy đến đạp cần để lấy thức ăn.
Như vậy, bài học đạp cần để được thức ăn chuột đã “học thuộc”. 4. Học ngầm là học không chủ định hay không có ý thức, không biết rõ là mình đã học được, nhưng khi có nhu cầu giải quyết một vấn đề nào đó thì những điều VÔ tình học được tái hiện lại, giúp cho sự giải quyết vấn đề đó dễ dàng. Đối với những động vật hoang dã, nhờ những trải nghiệm đã tích luỹ được trong đời sống qua học ngầm mà chúng mau chóng tìm được thức ăn và tránh những đe doạ của thú săn mồi. 5.
Học khôn là học có chủ định, có chú ý, nên trước một vấn đề, trước một tình huống mới cần giải quyết, con vật tìm cách giải quyết bằng sự phối hợp các kinh nghiệm đã có trước đó qua suy nghĩ, phán đoán, qua làm thử. Hình 31.2, 31.3 là những ví dụ về tập tính học được ở động vật có hệ thần kinh phát triển thể hiện kết quả của loại hình “học khôn”. Học khôn chỉ có ở động vật có hệ thần kinh rất phát triển như ở người và động vật thuộc bộ Linh trưởng.