Lực từ tác dụng lên khung dây mang dòng điện đặt trong từ trường đều

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Lực từ tác dụng lên khung dây mang dòng điện đặt trong từ trường đều, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 11.

Nội dung bài viết Lực từ tác dụng lên khung dây mang dòng điện đặt trong từ trường đều:
DẠNG 3. LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN KHUNG DÂY MANG DÒNG ĐIỆN ĐẶT TRONG TỪ TRƯỜNG ĐỀU 1. Phương pháp chung – Phân tích lực từ tác dụng lên từng đoạn dây của khung dây. Từ đó tính lực tổng hợp tác dụng lên khung hoặc momen lực tác dụng lên khung. – Nếu dây gồm N vòng, độ lớn của lực từ sẽ tăng lên N lần. – Momen lực được xác định bởi: M Fl Nm trong đó: F là lực làm cho khung quay l là độ dài cánh tay đòn.
2. Ví dụ minh họa Ví dụ 1: Khung dây hình chữ nhật có AB a 10 cm, BC b 5 cm gồm 20 vòng dây nối tiếp với nhau có thể quay quanh cạnh AB thẳng đứng, khung có dòng điện 1 A chạy qua và đặt trong từ trường đều có B nằm ngang. Tính mômen lực tác dụng lên khung. Lời giải Ta có Vậy momen lực từ đặt lên khung là 2,5 (N.m) Đáp án B. Ví dụ 2: Dòng điện có cường độ 1I = 4 A chạy trong dây dẫn thẳng dài. Khung dây dẫn ABCD đồng phẳng với dòng 1I có AB CD 10 cm, AD BC 5 cm. AB song song với 1I và cách 1I 5cm. Dòng điện chạy qua khung ABCD là 2 I = 2 A. Xác định lực từ tổng hợp tác dụng lên khung.
Lời giải + Từ trường do dòng 1I gây nên tại các vị trí nằm trên cạnh khung dây và có chiều hướng vào mặt phẳng nên cảm ứng từ B có chiều từ ngoài vào trong hay mang dấu (+) + Lực từ tác dụng lên mỗi cạnh của khung dây được xác định dựa trên quy tắc bàn tay trái + Hợp lực tác dụng lên khung dây: F4 (với F1 trên AD, F2 trên DC, F3 trên CB, F4 trên AB) + Do tính chất đối xứng nên lực từ gây ra tại AD và BC bằng nhau và F F 1 3 Đáp án B. Ví dụ 3: Một khung dây có bán kính 10 cm, gồm 50 vòng. Trong mỗi vòng có dòng điện cường độ 10 A đi qua. Khung đặt trong từ trường đều đường sức từ song song với mặt phẳng khung B = 0,2T. Tính momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung. A. 31,4 N.m. B. 3,14 N.m. C. 0,314 N.m. D. 1,57 N.m. Lời giải Momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung là Đáp án B.
Ví dụ 4: Một khung dây có bán kính 5 cm, gồm 75 vòng. Trong mỗi vòng có dòng điện cường độ 8 A đi qua. Khung đặt trong từ trường đều đường sức từ hợp với mặt phẳng khung một góc 60° 25 T. Tính momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung. A. 0,59 N.m. B. 0,3 N.m. C. 0,2 N.m. D. 0,4 N.m. Lời giải + Vì đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 60° nên B + Momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung là: 2M Đáp án A. Ví dụ 5: Một khung dây hình vuông ABCD cạnh a = 10cm có dòng điện I = 1A chạy qua. Khung đặt cạnh một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I = 2A song song AD, cách cạnh AD một đoạn a. Xác định lực từ tổng hợp lên khung dây. Lời giải + Từ trường do dòng 1I gây nên tại các vị trí nằm trên cạnh khung dây và có chiều hướng vào mặt phẳng nên cảm ứng từ B có phương vuông góc với khung dây. + Lực từ tác dụng lên mỗi cạnh của khung dây được xác định dựa trên quy tắc bàn tay trái. + Hợp lực tác dụng lên khung dây: F34 (với F4 trên AD, F2 trên BC, F3 trên AB, F1 trên CD). + Do tính chất đối xứng nên lực từ gây ra tại AB và CD bằng nhau và F F 1 3 Đáp án B.