Ghép các tụ điện đã tích điện

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Ghép các tụ điện đã tích điện, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 11.

Nội dung bài viết Ghép các tụ điện đã tích điện:
DẠNG 3: Ghép các tụ điện đã tích điện 1. Phương pháp Đối với các tụ điện đã được tích điện trường, thì các kết quả về điện tích (đối với tụ không tích điện trước) không áp dụng được. Ta giải bài toán này bằng cách dựa vào: – Phương trình về hiệu điện thế: + Mắc nối tiếp: U = U1 + U2 + U3 + … + Mắc song song: U = U1 = U2 = U3 = … – Phương trình định luật bảo toàn điện tích 2. Ví dụ minh họa Ví dụ 1: Một tụ điện nạp điện tới hiệu điện thế U1 = 100 V được nối với với tụ điện thứ hai cùng điện dung nhưng được nạp điện tới hiệu điện thế U2 = 200V. Tính hiệu điện thế giữa các bản của mỗi tụ điện trong hai trường hợp sau: a) Các bản tích điện cùng dấu nối với nhau b) Các bản tích điện trái dấu nối với nhau Lời giải a) Các bản tích điện cùng dấu nối với nhau Điện tích của tụ C1 và C2 trước khi nối là Khi nối các bản cùng dấu thì sẽ có sự phân bố lại điện tích trên các bản, áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta được Khi nối các bản có điện tích cùng dấu vói nhau thì ta cũng có Từ đó suy ra Đáp án A.
b) Các bản tích điện trái dấu nối với nhau Làm tương tự câu a) chỉ khác là khi nối các bản trái dấu với nhau thì định luật bảo toàn điện tích là: Từ hai phương trình này ta suy ra được: Đáp án A STUDY TIP 2 bản tích điện nối với nhau thì ta có 1 2 12 bản tích điện nối với nhau thì ta có U12.