Xác định cường độ điện trường gây bởi điện tích điểm, lực điện trường tác dụng lên điện tích điểm

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Xác định cường độ điện trường gây bởi điện tích điểm, lực điện trường tác dụng lên điện tích điểm, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 11.

Nội dung bài viết Xác định cường độ điện trường gây bởi điện tích điểm, lực điện trường tác dụng lên điện tích điểm:
DẠNG 1 Xác định cường độ điện trường gây bởi điện tích điểm. Lực điện trường tác dụng lên điện tích điểm 1: Phương pháp chung A. Lực điện trường – Lực điện trường tác dụng lên một điện tích điểm q đặt trong điện trường được xác định bởi công thức: F qE Trong đó: E là véctơ cường độ điện trường tại điểm đặt q (V/m). q là điện tích (C). F là lực điện (N). B. Cường độ điện trường gây ra bởi một điện tích điểm Điểm đặt: Điểm đang xét Phương: Trùng với đường thẳng nối điện tích điểm và điểm đang xét. Chiều: Hướng ra xa điện tích q nếu q > 0. Hướng về phía điện tích q nếu q < 0. Độ lớn: 2 q E k Trong đó 9 22 k Nm C = 9.10 q là độ lớn của điện tích điểm (C). ε là hằng số điện môi của môi trường. r là khoảng cách từ điện tích điểm đến điểm ta xét (m). STUDY TIP - Nếu q > 0 thì F E (cùng phương, cùng chiều). – Nếu q < 0 thì F E (cùng phương, ngược chiều). 2: Ví dụ minh họa Ví dụ 1: Xác định độ lớn của vectơ cường độ điện trường tại điểm M trong không khí cách điện tích điểm 8 q Lời giải Đổi đơn vị: r = 0,03 (m). Trong không khí có ε ≈ 1. Cường độ điện trường do điện tích gây ra tại M là: Đáp án A. STUDY TIP Hằng số điện môi của không khí xấp xỉ 1: Ví dụ 2: Một điện tích điểm dương Q trong chân không gây ra một điện trường có cường độ 4 E = 3.10 V/m tại điểm M cách điện tích một khoảng 30 cm. Tính độ lớn điện tích Q? Lời giải Cường độ điện trường do điện tích gây ra tại M là: 2Mε − (C). Vì Q > 0 nên ta có 7 Q 3 = (C) Đáp án B.