Ghép tụ điện chưa tích điện trước

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Ghép tụ điện chưa tích điện trước, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 11.

Nội dung bài viết Ghép tụ điện chưa tích điện trước:
DẠNG 2: Ghép tụ điện chưa tích điện trước 1. Phương pháp a. Ghép song song Xét một bộ tụ gồm n tụ C1 C2 mắc song song như hình vẽ. Gọi U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch U1 U2 U là hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện C1 C2 Cn. U = U1 = U2 = … = Un Qb = Q1 + Q2 + … + Qn Cb = C1 + C2 + … + Cn b. Ghép nối tiếp Xét một bộ tụ gồm n tụ C1, C2 … C mắc nối tiếp như hình vẽ. Chú ý, nếu chỉ có 2 tụ mắc nối tiếp thì ta có 1 2 2. Ví dụ minh họa Ví dụ 1: Sáu tụ được mắc theo sơ đồ sau 120V. Tính điện dung của bộ và điện tích của mỗi tụ.
Điện dung của hệ gồm Vì hệ được ghép nối tiếp như trên nên ta có Ví dụ 2: Cho bộ tụ được mắc như hình vẽ. Trong đó: a) Tính điện dung tương đương của bộ tụ. b) Tính điện tích, hiệu điện thế trên từng tụ và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Lời giải Phân tích đoạn mạch: Mạch gồm Điện dung tương đương 12345 Ví dụ 3: Cho bộ tụ được mắc như hình vẽ. Trong đó C C 2 F Tính: a) Điện dung của bộ tụ. b) Hiệu điện thế và điện tích trên từng tụ.