Sự cân bằng của điện tích trong điện trường

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Sự cân bằng của điện tích trong điện trường, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 11.

Nội dung bài viết Sự cân bằng của điện tích trong điện trường:
DẠNG 3 Sự cân bằng của điện tích trong điện trường 1. Phương pháp chung – Khi một điện tích cân bằng đứng yên, hợp các lực tác dụng lên điện tích bằng 0. – Khảo sát phương trình trên ta thường dùng theo cách sau: Cách 1: Tổng hợp các véctơ theo quy tắc cộng véctơ, tính toán dựa trên hình vẽ tổng hợp lực. Cách 2: + Chọn hệ trục tọa độ Oxy + Chiếu các lực lên các phương Ox, Oy ta được 123 + Giải phương trình trên ta thu được kết quả mà đề bài yêu cầu. 2. Ví dụ minh họa Ví dụ 1: Một quả cầu nhỏ khối lượng m = 0,25 g mang điện tích 9 q 2,5.10 C được treo bởi một dây
và đặt trong một điện trường đều E có phương nằm ngang và có độ lớn 6 E 10 V/m. Tính góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng. Lấy 2g Lời giải Điện tích chịu tác dụng của 3 lực: + Trọng lực P có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống. + Lực điện F do điện trường đều gây ra, có phương nằm ngang. + Lực căng của sợi dây T có chiều hướng vào điểm treo O. Vì điện tích đang cân bằng nên ta có: PFT T PF Từ biểu thức trên suy ra hợp của trọng lực và lực điện trực đối với lực căng dây, nên giá của T và trùng nhau, chiều ngược nhau (hình vẽ). Khi cân bằng ta có Từ đó suy ra α = 45. Đáp án C.