Bài toán liên quan đến thời gian lò xo nén – dãn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài toán liên quan đến thời gian lò xo nén – dãn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 12.

Nội dung bài viết Bài toán liên quan đến thời gian lò xo nén – dãn:
Thời gian lò xo nén dãn. Nếu A AI. Xét trong một chu kì thời gian mà lò xo nén tương góc quét, thời gian lò xo dãn trong một chu kì: t = T – 1. Chú ý: Trong các đề thi hiện hành phổ biến là trường hợp Al. Lúc này, trong 1 chu kì, thời gian lò xo nén thời gian lò xo dãn. Ví dụ 1: (Nam Đàn năm học 2016 – 2017) Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ 8cm. Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp vận tốc có độ lớn cực đại là 0,2s. Lấy g = 10m/s = 1. Thời gian lò xo bị co trong một chu kỳ là.
Ví dụ 2: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng 20 (N/m), vật nặng khối lượng 200 (g) dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 15 (cm), lấy g = 10 (m/s2). Trong một chu kì, thời gian lò xo nén là. Ví dụ 3: Một con lắc lò xo gồm vật có m = 100g, lò xo độ cứng k = 50N/m dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 4 cm. Lấy g = 10 m/s2. Khoảng thời gian lò xo bị dãn trong một chu kì là. Ví dụ 4: Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 100N/m. Một đầu treo vào một điểm cố định, đầu còn lại treo một vật nặng khối lượng 500g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 10cm rồi buông cho vật dao động điều hòa. Lấy g = 10m/s2, khoảng thời gian mà lò xo bị nén một chu kỳ là.
Ví dụ 5: (CĐ – 2013): Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật nhỏ ở vị trí cân bằng, lò xo dãn 4 cm. Kéo vật nhỏ thẳng đứng xuống dưới đến cách vị trí cân bằng 4/2 cm rồi thả nhẹ (không vận tốc ban đầu) để con lắc dao động điều hòa. Lấy T2 = 10, g = 10m/s2. Trong một chu kì, thời gian lò xo không dãn là. Ví dụ 6: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng khi cân bằng lò xo dãn 3 (cm). Bỏ qua mọi lực cản. Kích thích cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T/3 (T là chu kì dao động của vật). Biên độ dao động của vật bằng. Có thể nhẩm nhanh nếu thời gian nén là T/3 thì biên độ A = 2Al.