Bài toán liên quan đến quãng đường trong dao động điều hòa

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài toán liên quan đến quãng đường trong dao động điều hòa, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 12.

Nội dung bài viết Bài toán liên quan đến quãng đường trong dao động điều hòa:
Bài toán liên quan đến quãng đường. Phương pháp giải và ví dụ minh họa. Quãng đường đi được từ t đến t. Là quãng đường đi được từ thời điểm t + n đến thời điểm t. Quãng đường đi được: S = m.2A là quãng đường đi được từ thời điểm t + mT/2 đến thời điểm t. Để tìm thông thường dùng ba cách sau: Cách 1: Dùng trục thời gian để xác định quãng đường dịch chuyển từ trạng thái 1 đến trạng thái 2. Cách 2: Dùng vòng tròn lượng giác để xác định quãng đường dịch chuyển từ trạng thái 1 đến trạng thái 2. Cách 3: Dùng tích phân xác định. tích phân tính quãng đường dao động điều hòa (Nhờ máy tính Fx570ES, Fx570ES Plus, VINACAL Fx570ES Plus) a. Xét bài toán tổng quát: Một vật dao động điều hòa theo quy luật: x = Acos(cot + 9). Xác định quãng đường mật đi được từ thời điểm t đến t, t = t2 – t. Để giải quyết bài toán này ta chia khoảng thời gian rất nhỏ thành những phần diện tích thể hiện quãng đường rất nhỏ, trong khoảng thời gian dt đó có thể coi vận tốc của vật là không đổi.
Trong khoảng thời gian dt này, quãng đường ds mà vật đi được là quãng đường S của vật từ thời điểm t đến thời điểm t là: Tuy nhiên, việc tính biểu thức (3) nhờ máy tính Fx 570ES rất chậm, tùy thuộc vào hàm số và pha ban đầu (sẽ mất nhiều phút). Do vậy để khắc phục máy tính tính toán lâu như vậy ta có thể chia khoảng thời gian như sau (trong khoảng thời gian At thì quãng đường đi được). (Trên minh họa với m = 2. Hình màu xanh là phần diện tích cộng thêm trong khoảng thời gian At ). Tính: m = -1 (Với m là số nguyên nhỏ và gần nhất số thập phân vừa tính được).
Chọn chế độ thực hiện phép tính tích phân của máy tính CASIO fx. Ví dụ 1: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 6.cos(20t – T/3) cm (t đo bằng giây). Quãng đường vật đi được từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 0,7T/6 (s) là. Ví dụ 2: Một vật chuyển động theo quy luật: x = 2cos(2Tt – / 2)(cm). Tính quãng đường của nó sau thời gian t = 2,875s kể từ lúc bắt đầu chuyển động. Ví dụ 3: Một vật dao động điều hòa có phương trình: x = 2cos(4t – T/3)(cm). Tính quãng đường vật đi được từ lúc t = 1/12 s đến lúc ta = 2s. Phân tích khoảng thời gian đề số nguyên tần chu kì. Từ VTLG ta suy ra quãng đường đi được trong khoảng thời gian T/3 tương ứng là S. Quãng đường tổng cộng đi được.