Bài toán liên quan đến giá trị li độ x tại các thời điểm

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài toán liên quan đến giá trị li độ x tại các thời điểm, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 12.

Nội dung bài viết Bài toán liên quan đến giá trị li độ x tại các thời điểm:
Bài toán liên quan đến giá trị li độ x (X1, X2) tại các thời điểm. Các bài toán tìm li độ x tại một thời điểm. Phương pháp. Thông thường dạng toán này thường kết hợp phức hóa cộng với giải phương trình lượng giác. Khi đề cho phương trình dao động thành phần 3. Dao động tổng hợp có dạng x = x + x) = AZ, A, Zp, Nếu tại thời điểm t cho 1 giá trị của li độ x (x hoặc x2) hỏi giá trị li độ kia thì chúng ta tiến hành giải phương trình lượng giác.
Ví dụ 1: (Thi thử chuyên Vinh lần 1 – 2016) Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biết dao động thứ nhất có biên độ A = 6 cm bằng và trễ pha 1/2 so với dao động tổng hợp. Tại thời điểm dao động thứ hai có li độ bằng biên độ của dao động thứ nhất thì dao động tổng hợp có li độ 9 cm. Biên độ dao động tổng hợp bằng?
Ví dụ 2: Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình li độ lần lượt là. Ví dụ 3: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hoà cùng phương có các phương trình lần lượt là x = 6cos (cort + m), x (cm). Khi dao động thứ nhất có li độ 3(cm) và đang tăng thì dao động tổng hợp có? Vận dụng công thức “HSĐ” để giải nhanh bài toán thời điểm. Phương pháp: Kí hiệu “HSĐ1” tức là công thức do thầy Hoàng Sự Điều chứng minh. Chứng minh công thức “Độc”. * Xét một vật tham gia tham đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số.