Tổng hợp và phân tích lực

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Tổng hợp và phân tích lực, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 10.

Nội dung bài viết Tổng hợp và phân tích lực:
Tổng hợp và phân tích lực Phương pháp giải: FFF Về độ lớn: Ví dụ 1: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của ba lực 123 FFF. Biết độ lớn của các lực là Tìm độ lớn hợp lực tác dụng lên chất điểm đó. Lời giải: Đáp án A. STUDY TIPS Về nguyên tắc khi tổng hợp từ ba lực trở lên ta tổng hợp hai lực rồi tiếp tục tổng hợp với các lực thứ ba. Tuy nhiên, để ho đơn giản và tránh nhầm lẫn, nên chọn tổng hợp các lực có liên hệ dễ tính toán nhất trước: hai lực cùng phương, cùng độ lớn, hai lực vuông góc.
Ví dụ 2: Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực đồng phẳng có độ lớn 12N, 16N và 20N. Góc giữa hai lực 16N và 12N bằng bao nhiêu? Lời giải: Điều kiện cân bằng của chất điểm là hai cạnh kề của hình bình hành có đường chéo là −F3 Nhận thấy 22 tức là FFF 123 nên hình bình hành trên là hình chữ nhật. Vậy góc giữa hai lực 16N và 12N bằng 900. Đáp án A STUDY TIPS Để giải nhanh, nên tập thói quen phát hiện các bộ ba chính số 2 22 a bc là số đo chiều dài ba cạnh của một tam giác vuông. Ví dụ 3: Cho hai lực đồng quy có độ lớn 4N và 5N hợp nhau một góc α. Biết rằng hợp lực của hai lực trên có độ lớn bằng 7,8N. Giá trị của α là?
Lời giải: Đáp án A. Ví dụ 4: Một chất điểm chịu tác dụng của ba lực đồng phẳng. Biết ba lực này từng đôi một tạo với nhau một góc 0 120 và có độ lớn của các lực là 12 3 F F NF N. Tìm độ lớn hợp lực tác dụng lên chất điểm. A. F = 5N. B. F = 10N. C. F = 20N. D. F = 0N. Lời giải: Dễ thấy ∆OMN là tam giác cân có góc bằng 0 60 nên nó là tam giác đều. Vậy 3 12 FFF N Đáp án A. STUDY TIPS Việc phát hiện các tam giác đặc biệt là rất quan trọng, nó giúp ta công cụ giải nhanh bài toán, rất phù hợp với cách thi trắc nghiệm.