Đồ thị của chuyển động thẳng đều

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Đồ thị của chuyển động thẳng đều, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 10.

Nội dung bài viết Đồ thị của chuyển động thẳng đều:
Dạng 3: Đồ thị của chuyển động thẳng đều 1. Kiến thức cần nắm vững 1.1. Đồ thị toạ độ – thời gian Dạng tổng quát: là đường thẳng xiên góc xuất phát từ đi lên nếu υ > 0, đi xuống nếu υ < 0 Vật chuyển động theo chiều dương của Ox. Vật chuyển động theo chiều âm của Ox 1.2. Đồ thị vận tốc – thời gian Dạng tổng quát: là đường thẳng xuất phát từ song song với trục thời gian Diện tích S biểu diễn quãng đường vật đi từ 0t đến t 2. Ví dụ minh hoạ Ví dụ 1: Đồ thị toạ độ - thời gian của hai xe ô tô A và B chuyển động thẳng cùng hướng như ở hình bên. Nhận xét đúng là A. Tốc độ của A là lớn hơn tốc độ của B. B. Tốc độ của xe B lớn hơn tốc độ của A. C. Hai xe chuyển động cùng tốc độ. D. Ở thời điểm ban đầu hai xe ở cùng vị trí Lời giải: Hai đường song song với nhau nên cùng hệ số góc Do đó hai xe có cùng tốc độ Chú ý: Trên đồ thị các đường thẳng x t song song với nhau cho biết các vật chuyển động cùng tốc độ Đáp án C. Ví dụ 2: Đồ thị toạ độ - thời gian của một chất điểm chuyển động thẳng dọc theo Ox như hình vẽ. Phương trình chuyển động của chất điển là Lời giải: Phương trình chuyển động dạng tổng quát Từ đồ thị suy ra 0 0 t xm Vận tốc chuyển động của chất điểm: Chú ý: toạ độ điểm bắt đầu trên đồ thị cho ta biết 0t và υ0 Đáp án D Ví dụ 3: Đồ thị toạ độ - thời gian của vật chuyển động thẳng mô tả ở hình bên. Tỉ lệ về tốc độ của vật trong giây đầu và hai giây sau là Lời giải: Tốc độ của vật trong giây đầu là: Tốc độ của vật trong hai giây sau là: Vậy tỉ lệ về tốc độ trong giây đầu và hai giây sau là 2 : 1 Đáp án D. Chủ đề 1: Động lực chất điểm Ví dụ 4: Từ đồ thị toạ độ - thời gian của ba xe A, B, C chuyển động thẳng thể hiện ở hình bên (gốc thời gian là lúc các xe bắt đầu chuyển động). Trả lời các câu hỏi sau: a. xe nào chuyển động nhanh nhất? A. Xe A B. Xe B C. Xe C D. Không thể khẳng định được. b. Đến thời điểm xe A gặp B, quãng đường xe C đã đi được là A. 11km B. 8km C. 7km D. 6km Lời giải: a. So sanh ba đường thẳng cho thấy đường: đường x t của xe B dốc nhất nên có hệ số góc lớn nhất. Do đó xe B chuyển động nhanh nhất Đáp án B. b. Xe A gặp xe B tại t = 12 phút lúc này xe C đang ở toạ độ B x = 9km Lúc đầu (tại t = 0) thì B x = 2km Do đó quãng đường xe B đã đi được là sB Chú ý: Trên đồ thì x t toạ độ điểm cắt nhau của hai đường x t cho biết thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau Đáp án C.