Tốc độ trung bình

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Tốc độ trung bình, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 10.

Nội dung bài viết Tốc độ trung bình:
Dạng 1: Tốc độ trung bình 1. Kiến thức cần nắm vững Vận tốc trung bình Quan hệ giữa tốc độ trung bình, tốc độ với quãng đường và thời gian: tb s t Tốc độ trung bình khi vật chuyển động thẳng trên các đoạn đường với các tốc độ khác nhau: 2. Ví dụ minh hoạ Ví dụ 1: Một đoàn tàu dài 200m đi qua một cây cầu dài 400m. Thời gian để đoàn tàu chuyển động với vận tốc không đổi 36km/h đi qua hoàn toàn cây cầu là A. 20s B. 40s C. 60s D. 80s Lời giải: Để đoàn tàu đi qua hoàn toàn cây cầu thì tổng quãng đường tàu phải đi là: Đáp án C.
Ví dụ 2: Một ô tô chạy liên tục, trong 2 giờ đầu với tốc độ 80 km/h, trong giờ sau chạy với tốc độ 50km/h. Tốc độ trung bình của xe trong cả quá trình là A. 70 km/h B. 60km/h C. 65km/h D. 75km/h Lời giải: Đáp án A. Ví dụ 3: Một ca chuyển động thẳng từ A đến B, trong một nửa thời gian đầu xe chuyển động với tốc độ υ1, trong nữa thời gian còn lại xe chuyển động với tốc độ υ2. Tốc độ trung bình của xe trong cả quá trình là Chú ý: Nếu thời gian chuyển động của vật trên các đoạn đường bằng nhau, và tốc độ trên các đoạn đường này tương ứng bằng 1 2 thì tốc độ trung bình trên cả quãng đường Đáp án A.
Ví dụ 4: Một xe ca chuyển động thẳng từ A đến B, trong nữa quãng đường đầu xe chuyển động với tốc độ υ1, trong nữa quãng đường còn lại xe chuyển động với tốc độ υ2. Tốc độ trung bình của xe trong cả quá trình là? Một vật chuyển động trên n đoạn đường bằng nhau với tốc độ tương ứng là 1 2 Đáp áp D. Ví dụ 5: Một em học sinh đi bộ trên một đường thẳng từ nhà tới trường học cách đó 2,5km với tốc độ 5km/h. Tới nơi do trường học đã đóng cửa nên học sinh này đã đi về nhà với tốc độ 7,5km/h. Tốc độ trung binh của học sinh này trong 40 phút tính từ lúc bắt đầu đi là? Lời giải: Thời gian đi từ nhà đến trường: Quãng đường học sinh đã đi về trong 10 phút đi là km. Do đó tốc độ trung bình trong 40 phút Đáp án D.