Ý nghĩa của định luật Hacđi – Vanbec

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Ý nghĩa của định luật Hacđi – Vanbec, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Ý nghĩa của định luật Hacđi – Vanbec:
Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh trạng thái cân bằng di truyền trong quần thể. Nó giải thích vì sao trong thiên nhiên có những quần thể được duy trì ổn định qua thời gian dài. Đây là định luật cơ bản để nghiên cứu di truyền học quần thể. Giá trị thực tiễn của định luật này thể hiện trong việc xác định tần số tương đối của các kiểu gen và các alen từ tỉ lệ các kiểu hình. Từ đó cho thấy khi biết được tần SỐ xuất hiện đột biến nào đó có thể dự tính xác suất bắt gặp thể đột biến đó trong quần thể hoặc dự đoán sự tiềm tàng các gen hay các đột biến có hại trong quần thể. Điều đó rất quan trọng trong y học và chọn giống.