Xét vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Xét vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Xét vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng:
Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng. Phương pháp. Cho hai mặt phẳng: Ví dụ: Trong không gian với hệ trục toạ độ , Oxyz cho hai mặt phẳng xyz và xymz. Tìm m để song song với nhau. Vậy không tồn tại m để hai mặt phẳng song song với nhau. Bài tập 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng P có phương trình và mặt phẳng. Với giá trị nào của m thì P và Q vuông góc với nhau?