Xét sự đồng biến – nghịch biến của hàm số

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết xét sự đồng biến – nghịch biến của hàm số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết xét sự đồng biến – nghịch biến của hàm số:
Phương pháp giải: Để xét sự đồng biến, nghịch biến của hàm số y = f(x) ta thực hiện các bước giải như sau: Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số. Bước 2: Tính. Tìm các điểm thuộc mà tại đó y = 0 hoặc y không xác định. Bước 3: Lập bảng biến thiên của hàm số. Bước 4: Nêu kết luận về các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số.
06 ví dụ minh họa và 13 bài tập tự luyện có lời giải chi tiết.