Xét dấu nhị thức bậc nhất

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Xét dấu nhị thức bậc nhất, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Xét dấu nhị thức bậc nhất:
Xét dấu nhị thức bậc nhất. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Cho biểu thức f(x) Tập hợp tất cả các giá trị của x để f(x) < 0 là. Ví dụ 2: Cho biểu thức f(x) = (x + 1)(3 -x ). Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình f(x) < 0 là. Lời giải: Ta có f(x) = 0 = (x + 1)(3 – x) = 0. Bảng xét dấu. Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy rằng f(x) x = 2. Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy rằng f(x) > 0.
Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Cho biểu thức f(x) = 2x – 4. Tập hợp tất cả các giá trị của x để f(x) > 0 là. Câu 2: Cho biểu thức f(x) = x(x – 2)(3 – x). Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình f(x) < 0 là. Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy rằng f(x) < 0. Câu 3: Cho biểu thức f(x) = 9x – 1. Tập hợp tất cả các giá trị của x để f(x) < 0 là ta có f(x) = 0. Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy rằng f(x) 0 dựa vào bảng xét dấu, suy ra f(x). Câu 5: Cho biểu thức f(x). Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình f(x) > 0.