Xác định mô-đun của số phức

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Xác định mô-đun của số phức, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Xác định mô-đun của số phức:
Phương pháp giải. Mô-đun của số phức z = a + bi là a2 + b2. Ví dụ 4. Tìm mô-đun của các số phức sau: z = 1 + 2i. Lời giải. Ta có 25 = 12x + 22y = 45. Ta có V2 = 2.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN: Bài 1. Tìm mô-đun của các số phức sau: z = -3 – 4i. Lời giải.