Xác định dấu các hệ số của hàm số

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Xác định dấu các hệ số của hàm số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Xác định dấu các hệ số của hàm số:
Dạng toán 2. XÁC ĐỊNH DẤU CÁC HỆ SỐ. Phương pháp giải Xem lại các mục “2. Từ đồ thị xác định hàm số.” Ví dụ 01. Cho hàm số 4 2 y ax bx c có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng? Lời giải Chọn A Do đồ thị cắt Oy tại M c 0 nằm dưới trục Ox nên c 0. Vì lim x y nên a 0. Hàm số có ba điểm cực trị nên ab b 0 0.
Ví dụ 02. Cho hàm số 1 ax b y x có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào dưới đây là đúng? Lời giải Chọn C Nhìn vào đồ thị ta thấy : Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y a và tiệm cận đứng x 1. Đồ thị cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 1 b x a. Ta có. Ví dụ 03. Cho hàm số bậc ba 3 2 y ax bx cx d có đồ thị như hình vẽ.
Có bao nhiêu số dương trong các số a b c d? A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Lời giải Chọn B Ta có: 2 y ax bx c 3 2 – Dựa vào hình dạng đồ thị ta có a 0. – Đồ thị hàm số qua gốc tọa độ nên d 0. – Hàm số có hai điểm cực trị 1 2 x x với 1 2 x x nên 1 2 2 0 0 b x x b a 1 2 0 0 3 c x x c a.