Xác định cấp số nhân, số hạng, công bội của cấp số nhân

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Xác định cấp số nhân, số hạng, công bội của cấp số nhân, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Xác định cấp số nhân, số hạng, công bội của cấp số nhân:
Xác định cấp số nhân, số hạng, công bội của cấp số nhân. Phương pháp. Xác định một cấp số nhân là xác định số hạng đầu u và công bội q. Từ những giải thiết ta thường lập hệ phương trình theo ẩn số u và q rồi giải hệ đó. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số nhân? Tương tự, ta cũng loại các đáp án C, D. Ví dụ 2: Với giá trị x nào dưới đây thì các số –4; x; -9 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân? Nhận xét: ba số a, b, c theo thứ tự đó lấp thành cấp số nhân. Ví dụ 3: Tìm b > 0 để các số 5 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Ví dụ 4: Cho cấp số nhân. Hỏi số lá là số hạng thứ mấy trong cấp số nhân đã cho? Ví dụ 5: Cho cấp số nhân (u). Tính t nhân (1) Cho u = 64. Thay vào hệ ban đầu ta được 1.