Xác định cấp số cộng, công sai và số hạng của cấp số cộng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Xác định cấp số cộng, công sai và số hạng của cấp số cộng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Xác định cấp số cộng, công sai và số hạng của cấp số cộng:
Xác định cấp số cộng, công sai và số hạng của cấp số cộng. Phương pháp. Xác định một cấp số cộng là xác định số hạng đầu tư và công sai di. Từ những giải thiết ta thường lập hệ phương trình theo ẩn số u và d rồi giải hệ đó. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng? Ví dụ 2: Cho dãy số là cấp số cộng với: A. Số hạng đầu tiên là ở công sai. B. Số hạng đầu tiên là ở. C. Số hạng đầu tiên là 0, công sai là 1. D. Số hạng đầu tiên là 0, công sai là 1.
Nếu dãy số (u) là một cấp số cộng thị công sai d của nó là hiệu của một cặp số hạng liên tiếp bất kì (số hạng sau trừ cho số hạng trước của dãy số đó. Là cấp số cộng. Ví dụ 4: Cho cấp số cộng (u) có u = -5 và d = 3. Số 100 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng? Ví dụ 5: Cho cấp số cộng (+) có u = 15 và d. Tìm a. Ví dụ 6: Một cấp số cộng có 8 số hạng. Số hạng đầu là 5, số hạng thứ tám là 40. Khi đó công sai d của cấp số cộng đó là bao nhiêu?