Viết phương trình hóa học chứng minh tính chất liên quan đến nhóm oxi

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Viết phương trình hóa học chứng minh tính chất liên quan đến nhóm oxi, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Viết phương trình hóa học chứng minh tính chất liên quan đến nhóm oxi:
Những tính chất thường gặp trong chương 6: Oxi có tính oxi hóa. Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi. Hiđro peoxit có tính khử và tính oxi hóa. – Lưu huỳnh có tính khử và tính oxi hóa. Hiđro sunfua là 1 axit yếu nhưng có tính khử mạnh. + Khi sunfurơ là một oxit axit, có cả tính khử lẫn tính oxi hóa. H2SO4 loãng là một axit mạnh. H2SO4 đặc có tính oxi hóa mạnh và háo nước.
Bài 1: Viết phương trình phản ứng chứng minh oxi là phi kim có tính oxi hóa mạnh.
Bài 2: Viết 2 phương trình phản ứng của H2O2 trong đó: a) H2O2 thể hiện tính khử. b) H2O2 thể hiện tính oxi hóa.
Bài 3: Viết các phương trình phản ứng chứng minh: a) Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi. b) S có tính khử và tính oxi hóa. c) H2S là một axit yếu nhưng có tính khử mạnh. d) SO2 là một oxit axit có tính oxi hóa và tính khử. e) H2SO4 loãng là một axit mạnh. f) H2SO4 đặc có tính háo nước. g) H2SO4 loãng và H2SO4 đặc đều có tính oxi hóa nhưng H2SO4 đặc có tính oxi hóa mạnh hơn. Hướng dẫn giải: a) Ozon oxi hóa hầu hết các kim loại (trừ Au và Pt). Ở điều kiện thường, O2 không tác dụng được với Ag nhưng O3 oxi hóa Ag thành Ag2O màu đen. Axit sunfuhiđric là axit yếu (yếu hơn axit cacbonic). – Tác dụng với dung dịch kiềm – Tác dụng với dung dịch muối e) H2SO4 loãng là một axit mạnh, có đầy đủ tính chất của axit. Tác dụng với kim loại trước H trong dãy hoạt động hóa học tạo muối và giải phóng H2. Tác dụng với oxit bazơ, bazơ tạo muối và H2O – Tác dụng với muối tạo muối mới và axit mới f) H2SO4 đặc có tính háo nước g) H2SO4 loãng và H2SO4 đặc đều có tính oxi hóa nhưng H2SO4 đặc có tính oxi hóa mạnh hơn. HSO4 loãng và H2SO4 đặc đều tác dụng với kim loại trước H. H2SO4 đặc oxi hóa được cả những kim loại sau H nhưng H2SO4 loãng không có khả năng này.
Bài 4: Viết 3 phản ứng của lưu huỳnh (IV) oxit trong đó: a) số oxi hóa của S không đổi. b) số oxi hóa của S tăng. c) số oxi hóa của S giảm. Ghi rõ số oxi hóa.
Bài 5: Có những chất, trong phản ứng hóa học này chúng là chất khử, nhưng trong phản ứng khác chúng là chất oxi hóa. Hãy viết phương trình hóa học minh họa nhận định trên cho những trường hợp sau: a) axit b) oxit bazơ c) oxit axit d) muối e) đơn chất.
Bài 6: Cho các chất: H2S, SO2, H2SO4. Chất nào vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa? Mỗi tính chất ghi một phản ứng. Hướng dẫn giải.