Viết phương trình điện li

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Viết phương trình điện li, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Viết phương trình điện li:
Ví dụ 1: Viết phương trình điện li của các chất sau trong nước. Hướng dẫn giải (phân li kiểu bazơ) (phân li kiểu axit). Ví dụ 2: Viết phương trình điện li cho các chất sau: FeCl3, CuSO4, NaAlO2, Na2ZnO2, KHSO4, (NH4)2HPO4, NaH2PO3. Ví dụ 3: Viết công thức hoá học của những chất mà sự điện li cho các ion sau.