Viết phương trình dao động của con lắc lò xo

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Viết phương trình dao động của con lắc lò xo, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lý 12.

Nội dung bài viết Viết phương trình dao động của con lắc lò xo:
Phương pháp: Sử dụng một số phương pháp giải giống như dao động điều hòa của vật ở phần trên. Tìm ω. Một số kết luận chung để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm dạng viết phương trình dao động điều hòa: Nếu kéo vật ra khỏi VTCB một khoảng nào đó rồi thả nhẹ thì khoảng cách đó chính là biên độ dao động. Nếu chọn gốc thời gian là lúc thả vật thì: Nếu kéo vật ra theo chiều dương thì ϕ = 0. Nếu kéo vật ra theo chiều âm thì ϕ=π.
Nếu từ VTCB truyền cho vật một vận tốc nào đó dao động điều hòa thì vận tốc đó chính là vận tốc cực đại, khi đó maxA = ω . Chọn gốc thời gian là lúc truyền cho vật vận tốc thì 2π = ϕ nếu chiều truyền vận tốc cùng chiều với chiều dương, 2π = ϕ nếu chiều truyền vận tốc ngược chiều dương.
Ví dụ 5: Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một vật có khối lượng 100 g và lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng 40 N/m. Kéo vật nặng thẳng đứng xuống phía dưới cách vị trí cân bằng 5 cm và thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Chọn trục Ox thẳng đứng, gốc O trùng với vị trí cân bằng, chiều dương là chiều vật bắt đầu chuyển động, gốc thời gian là lúc thả vật. Lấy g = 10 m/s2. Viết phương trình dao động của vật.
Ví dụ 6: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 400 g, lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng 40 N/m. Kéo vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng 4 cm và thả nhẹ. Chọn chiều dương cùng chiều với chiều kéo vật, gốc thời gian là lúc thả vật. Viết phương trình dao động của vật.