Viết phương trình chính tắc của đường elip

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Viết phương trình chính tắc của đường elip, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Viết phương trình chính tắc của đường elip:
Viết phương trình chính tắc của đường elip. Phương pháp giải. Để viết phương trình chính tắc của elip ta làm như sau: Gọi phương trình chính tắc clip là 1. Từ giả thiết của bài toán ta thiết lập các phương trình, hệ phương trình từ giải thiết của bài toán để tìm các đại lượng a, b của elip từ đó viết được phương trình chính tắc của nó. Các ví dụ. Ví dụ 1. Viết phương trình chính tắc của elip (E) trong môi trường hợp sau: a) (E) có độ dài trục lớn là 6 và tâm sai e. b) (E) có tọa độ một định là (0,%) và đi qua điểm M. b) (E)có tọa độ một đỉnh đi qua điểm M. c) (E) có tiêu điểm thứ nhất (V3; 0) và đi qua điểm M.
Hình chữ nhật cơ sở của (E) có một cạnh nằm trên đường thẳng g + 2 = 0 và có diện tích bằng 48. e) (E) có tâm sai bằng và hình chữ nhật cơ sở của (E) có chu vi bằng 20. Phương trình chính tắc của (E) có dạng. a) (E) có độ dài trục lớn là 6 suy ra 2a = 6 + a = 3, tâm sai vậy phương trình chính tắc. b) (E) có một đỉnh có tọa độ m trên trục tung nên b = 5 do đó phương trình chính tắc của (E) có dạng. Vậy phương trình chính tắc. d) (E) có hình chữ nhật cơ sở có một cạnh nằm trên đường thẳng g + 2 = 0 suy ra b = 2. Mặt khác hình chữ nhật cơ sở diện tích bằng 48 nên 48 + b = 6. Vậy phương trình chính tắc (E) là.