Vị trí tương đối của hai đường thẳng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Vị trí tương đối của hai đường thẳng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Vị trí tương đối của hai đường thẳng:
Vị trí tương đối của hai đường thẳng. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1. Cho hai đường thẳng (d): y = x + 100 và (d’): y = -x + 100. Mệnh đề nào sau đây đúng? (d) và (d’) cắt nhau song song với nhau. Hướng dẫn giải. Cách 1: Gọi k, k’, lần lượt là hệ số gốc của (d) và (d’). Khi đó k = k nên (1) và (2) không vuông góc nhau. Vậy (d) và (d’) cắt nhau. Cách 2: Ta thấy (d) và (d’) cắt nhau. Biết ba đường thẳng d đồng quy. Giá trị của m bằng các giá trị thực của tham số m để đường thẳng với đường thẳng y. Hướng dẫn giải: Đường thẳng y song song với đường thẳng y = x – 5 khi và chỉ khi các đường thẳng y đồng quy với giá trị của a.