Vẽ hình đối với thấu kính

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Vẽ hình đối với thấu kính, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 11.

Nội dung bài viết Vẽ hình đối với thấu kính:
DẠNG 1. Vẽ hình đối với thấu kính 1. Phương pháp: – Cần 2 tia sáng để vẽ ảnh của một vật. – Vật nằm trên tia tới, ảnh nằm trên tia ló (hoặc đường kéo dài tia ló). – Giao của tia tới và tia ló là 1 điểm thuộc thấu kính. – Nhớ được 3 tia sáng đặc biệt. – Nhớ được tính chất ảnh của vật qua thấu kính. 2. Ví dụ minh họa Ví dụ 1: Vẽ ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ và phân kì trong những trường hợp sau: – Vật có vị trí: d f 2 – Vật có vị trí: d f – Vật có vị trí: d f Vật có vị trí – Vật có vị trí: fd Ví dụ 2: Vẽ ảnh của điểm sáng S trong các trường hợp sau: Ví dụ 3: Trong các hình xy là trục chính O là quang tâm, A là vật, A′ là ảnh. Xác định: tính chất ảnh, loại thấu kính, vị trí các tiêu điểm chính? Ví dụ 4: Xác định loại thấu kính, O và các tiêu điểm chính?