Vai trò của quang hợp

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Vai trò của quang hợp, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Vai trò của quang hợp:
Phương trình quang hợp đầy đủ : 6 CO2 + 12 H,0 – Năng lượng ánh sáng Hệ sắc tố $ C,H,206 + 602 +6 H,0 Người ta thường dựa vào phương trình quang hợp để định nghĩa quá quang hợp. Quang hợp là quá trình tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ các chất vô cơ (CO2 và H2O) nhờ năng lượng ánh sáng được hấp thụ bởi hệ sắc tố thực vật. Chúng ta có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng : Quang hợp là một quá trình mà tất cả sự sống trên Trái Đất đều phụ thuộc vào nó. Điều này được chúng minh bằng ba vai trò sau đây của quá trình quang hợp : 1. Tạo chất hữu cơ Quang hợp tạo ra hầu như toàn bộ các chất hữu cơ trên Trái Đất.
Ngoài quá trình quang hợp ở thực vật và ở một số vi sinh vật quang hợp, nói chung không có một sinh vật nào có thể tự tạo được chất hữu cơ (trừ một số rất ít vi sinh vật hoá tự dưỡng). Vì vậy, người ta gọi thực vật và một số vi sinh vật quang hợp là các sinh vật quang tự dưỡng và chúng luôn đứng đầu chuỗi thức ăn trong các hệ sinh thái. Động vật lấy thức ăn trực tiếp từ thực vật. Nhu cầu ăn, mặc, ở của con người được cung cấp gián tiếp (qua động vật) và trực tiếp từ thực vật. Như vậy, cuộc sống của con người và các sinh vật trên Trái Đất phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình quang hợp.
2. Tích luỹ năng lượng Hầu hết các dạng năng lượng sử dụng cho các quá trình sống của các sinh vật trên Trái Đất (năng lượng hoá học : ATP) đều được biến đổi từ năng lượng ánh sáng mặt trời (năng lượng lượng tử) nhờ quá trình quang hợp. 3. Quang hợp giữ trong sạch bầu khí quyển Quá trình quang hợp của các cây xanh trên Trái Đất đã hấp thụ CO, và giải phóng đi vào khí quyển. Nhờ đó, nồng độ CO2 và 0, trong khí quyển luôn giữ vững (CO): 0,03%, O, 21%), đảm bảo sự sống bình thường trên Trái Đất.