Tóm tắt lý thuyết nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tóm tắt lý thuyết nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Tóm tắt lý thuyết nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể:
I. HÌNH THÁI NHIỄM SẮC THỂ (NST).
II. CẤU TRÚC CỦA NST.
+ Cấu trúc hiển vi của một NST.
+ Cấu trúc siêu hiển vi của NST.
III. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST.
1. Khái niệm.
2. Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
3. Hậu quả và ý nghĩa của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.