Tóm tắt lý thuyết luỹ thừa

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tóm tắt lý thuyết luỹ thừa, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tóm tắt lý thuyết luỹ thừa:
Lũy thừa với số mũ nguyên. Lũy thừa với số mũ nguyên dương. Lũy thừa với số mũ nguyên âm. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ. Lũy thừa với số mũ vô tỉ. Các tính chất của lũy thừa: Cho a, b là các số thực dương, x, y là các số thực tùy ý. Một số tính chất của căn bậc n.
Công thức lãi kép: Định nghĩa: Lãi kép là phần lãi của kì sau được tính trên số tiền gốc kì trước cộng với phần lãi của kì trước. Công thức: Giả sử số tiền gốc là A; lãi suất 7% / kì hạn gửi (có thể là tháng, quý hay năm). Số tiền nhận được cả gốc và lãi sau n kì hạn gửi là A(1+r). Số tiền lãi nhận được sau kì hạn gửi là A(1+r).