Tóm tắt lý thuyết hàm số mũ và hàm số lôgarit

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tóm tắt lý thuyết hàm số mũ và hàm số lôgarit, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tóm tắt lý thuyết hàm số mũ và hàm số lôgarit:
Hàm số mũ: Hàm số y = a^x (a > 0) có: Tập xác định. Hàm số đồng biến trên R khi và chỉ khi a > 1, nghịch biến trên R khi và chỉ khi a < 1. Đồ thị. Hàm số logarit: Hàm số y = log T có: Tập xác định. Hàm số đồng biến trên khi và chỉ khi a > 1, nghịch biến trên khi và chỉ khi 0 < a < 1. Đồ thị.