Tính tích phân cơ bản

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tính tích phân cơ bản, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tính tích phân cơ bản:

Phương pháp giải. Để tính các tích phân ở dạng này ta kết hợp bảng nguyên hàm và các tính chất cơ bản để tìm nguyên hàm của hàm số dưới dấu tích phân, sau đó dùng định nghĩa tích phân để tính ra kết quả.
Ví dụ: Tính các tích phân sau. BÀI TẬP TỰ LUYỆN: Tính các tích phân sau.