Tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần:
Tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần. Bài tập 1. Cho tích phân với a là số thực b và c là các số dương, đồng thời là phân số tối giản. Giá trị của biểu thức P là. Bài tập 2: Biết a, b là các số hũu tỉ. Giá trị của T là. Hướng dẫn giải. Sử dụng phương pháp từng phần. Đồng nhất hệ số hai vế. Ưu tiên đa thức. Bài tập 4: Cho hàm số f(x) liên tục, có đạo hàm với a, b, c là các số hữu tỉ.