Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến dạng 1

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến dạng 1, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến dạng 1:
Phương pháp giải. Để tính tích phân I = g(x)dx, ta thực hiện các bước: Bước 1: Phân tích g(x)dx = f[u(x)]/(x) dt = f[x(x)]d[u(x)]. Đặt t = u(x). Bước 2 Đổi cận: Với x = a thì t = u(a). Với c = b thì t = u(6). Bước 3 Khi đó: g(x)dx = f(t)dt. Ví dụ: Tính các tích phân sau. Biến đổi tích phân đã cho về dạng.