Tính giới hạn một bên x → x0+ hoặc x → x0-

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tính giới hạn một bên x → x0+ hoặc x → x0-, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Tính giới hạn một bên x → x0+ hoặc x → x0-:
Dạng 4. Giới hạn một bên xoxo hoặc xoxo. Phương pháp giải: Sử dụng các định lý về giới hạn hàm số Chú ý: x + x, 8x – xn > 0.