Tính giới hạn hàm số vô định dạng 0/0, trong đó tử thức và mẫu thức là các đa thức

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tính giới hạn hàm số vô định dạng 0/0, trong đó tử thức và mẫu thức là các đa thức, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Tính giới hạn hàm số vô định dạng 0/0, trong đó tử thức và mẫu thức là các đa thức:
Dạng 1. Tính giới hạn vô định dạng 8, trong đó tử thức và mẫu thức là các đa thức. Phương pháp giải: Khử dạng vô định bằng cách phân. Ví dụ 1. Tính giới hạn. Cần nhớ: f(x) = ax + bx + c là 2 nghiệm của phương trình f(x) = 0. Học sinh thường quên nhân thêm a, tích thành tích bằng cách chia Hooc – nơ (đầu rơi, nhân tới, cộng chéo), rồi sau đó đơn giản biểu thức để khử dạng vô định.