Tính giới hạn hàm số vô định dạng 0/0, trong đó tử thức và mẫu thức có chứa căn thức

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tính giới hạn hàm số vô định dạng 0/0, trong đó tử thức và mẫu thức có chứa căn thức, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Tính giới hạn hàm số vô định dạng 0/0, trong đó tử thức và mẫu thức có chứa căn thức: Dạng 2. Tính giới hạn vô định dạng, trong đó tử thức và mẫu thức có chứa căn thức. Phương pháp giải: Nhân lượng liên hợp để khử dạng vô định.