Tính giới hạn dãy số dạng phân thức chứa a^n

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tính giới hạn dãy số dạng phân thức chứa a^n, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Tính giới hạn dãy số dạng phân thức chứa a^n:
Bước 1: Đưa biểu thức về cùng một số mũ n. Bước 2: Chia tử và mẫu số cho a^n trong đó a là số có trị tuyệt đối lớn nhất. Bước 3: Áp dụng kết quả “Nếu q 2017, Vn > 2.